Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà - Institut Rambla Prim
Noticies Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà

11 July 2022

IRP

Adjunt trobareu el formulari de matrícula a Cicle Formatiu de Grau Mitjà per si algun alumne/a vol imprimir-lo i portar-lo emplenat. Tot i això, teniu a disposició exemplars a la secretaria de l’Institut.

ÉS OBLIGATORI QUE QUALSEVOL ALUMNE/A MENOR D’EDAT VINGUI ACOMPANYAT DEL PARE/MARE O TUTOR LEGAL.

Si no s’ha formalitzat la matrícula abans del 15 de juliol, es perd el dret preferencial de plaça.

També es penja el document explicatiu per tal de fer el pagament únic per a formalitzar la matrícula. Si en el moment de venir a fer la matrícula s’ha fet el pagament, és necessari portar el justificant. Si es fa el pagament a posteriori, s’haurà de tornar a l’Institut per tal de lliurar aquest justificant

La documentació que caldrà portar i que heu de preparar abans de venir a fer la matrícula és la següent:

Documentació

GENERAL/ TOTHOM

  • DNI/NIE/Passaport estudiant (per les dues cares)
  • Comprovant de pagament de la quota de material i assegurança escolar si s’escau.
  • Targeta sanitària de l’estudiant (TIS)
  • Fotografia personal de l’estudiant de mida carnet amb fons blanc.
  • Títol, resguard del títol certificat oficial amb segell i signatura dels estudis que donen accés.
  • Vida laboral (pàgina 1) o capçalera de la nòmina de l’estudiant, si l’estudiant ja ha treballat abans.

 

MENOR D’EDAT

  • DNI/NIE/Passaport pare o mare o tutor o tutora legal si l’estudiant és menor d’edat (per les dues cares).
  • Llibre de família amb la pàgina de l’estudiant i la pàgina dels pares si l’estudiant és menor d’edat.

 

FAMÍLIA NOMBROSA

  • Carnet de família nombrosa o monoparental si s’escau (ha d’estar en vigor).

 

DOCUMENTS