Acte públic per a l'assignació de les places vacants - Institut Rambla Prim
Actualitat Acte públic per a l’assignació de les places vacants

15 July 2022

IRP

10:00

El dilluns 25 de juliol es publicaran al web i al taulell d’anuncis de l’Institut les places vacants per a cada cicle formatiu (tant de grau mitjà com de grau superior) un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si s’escau.

El dimarts 26 de juliol a les 10 h es procedirà a l’acte públic per a l’assignació de les places vacants a les persones incloses a la llista d’espera de cada cicle.

A l’acte ha d’assistir la persona interessada. En cas de no ser possible podrà fer-ho qualsevol altra en representació degudament autoritzada.

La no assistència a l’acte d’assignació suposa la pèrdua del dret a l’assignació de plaça.