CFGS – Llista d’alumnat preinscrit al centre amb indicació de l'assignació de la primera tanda - Institut Rambla Prim