Auxiliar de Manteniment i Reparació de Vehicles de Mobilitat Personal

INFORMACIÓ GENERAL

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal.

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.
Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del Departament d’Educació (PTT, FIAP i PIP en institut), s’han de consultar les dates de preinscripció i matrícula a la pàgina web del Departament.

Títol oficial del cicle

Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers


Durada

1000 hores

 • 820 h. l'Institut Rambla Prim
 • 180 h. pràctiques en centres de treball


Torn Horari

Curs: Horari de matí:

 • de 8:00 h. a 14:30 h. de dilluns a divendres


Estructura Cicle Formatiu

Mòduls de formació professional
MÒDUL PROFESSIONAL
DURADA (HORES)
MFPE3015
Equips elèctrics i electrònics
198
MFPE035
Muntatge i Manteniment de Bateries i Motors Elèctrics
62
MFPE036
Operacions de Manteniment i Reparació Mecànica de Vehicles de Mobilitat Personal
140
PI
Projecte Integrat
0
MPRL
Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
35
MFCT
Formació Pràctica en Empreses
180
MÒDUL PROFESSIONAL
MFPE3015 Equips elèctrics i electrònics
DURADA (HORES)
198
MÒDUL PROFESSIONAL
MFPE035 Muntatge i Manteniment de Bateries i Motors Elèctrics
DURADA (HORES)
62
MÒDUL PROFESSIONAL
MFPE036 Operacions de Manteniment i Reparació Mecànica de Vehicles de Mobilitat Personal
DURADA (HORES)
140
MÒDUL PROFESSIONAL
PI Projecte Integrat
DURADA (HORES)
0
MÒDUL PROFESSIONAL
MPRL Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
DURADA (HORES)
35
MÒDUL PROFESSIONAL
MFCT Formació Pràctica en Empreses
DURADA (HORES)
180
Mòduls de formació general
MÒDUL PROFESSIONAL
DURADA (HORES)
MFFG1
Estratègies i eines de comunicació
129
MFG2
Entorn social i territorial
41
MFG3
Estratègies i eines matemàtiques
129
MFG4
Incorporació al món professional
46
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
40
MÒDUL PROFESSIONAL
MFFG1 Estratègies i eines de comunicació
DURADA (HORES)
129
MÒDUL PROFESSIONAL
MFG2 Entorn social i territorial
DURADA (HORES)
41
MÒDUL PROFESSIONAL
MFG3 Estratègies i eines matemàtiques
DURADA (HORES)
129
MÒDUL PROFESSIONAL
MFG4 Incorporació al món professional
DURADA (HORES)
46
MÒDUL PROFESSIONAL
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
DURADA (HORES)
40

CONTINUÏTAT

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

La superació d’aquest PFI permet accedir al món laboral com a:

 • Ajudant de comerç especialitzat en vehicles de mobilitat personal.
 • Operari o operària de taller de reparació de vehicles de mobilitat personal.
 • Operari o operària en empresa de lloguer de vehicles de mobilitat personal.
 • Operari o operària en empresa de transport urbà de vehicles de mobilitat personal.
 • Auxiliar de taller en empresa de fabricació de vehicles de mobilitat personal.
 • Auxiliar de magatzem de recanvis.

Solicita Información


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat