Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas

Informació General

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i d’aigua i gas, així com en el muntatge o desmuntatge d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització.
Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.
Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del Departament d’Educació (PTT, FIAP i PIP en institut), s’han de consultar les dates de preinscripció i matrícula a la pàgina web del Departament.

Títol oficial del cicle

Auxiliar de Muntatges d’Instal·lacions elèctriques d’Aigua i Gas


Durada

1000 hores

  • 820 h. en el Institut Rambla Prim
  • 180 h. pràctiques en centres de treball


Torn Horari

Horari de matí:

  • de 8:00 h. a 14:30 h. de dilluns a divendres


Estructura Cicle Formatiu

Mòduls de formació professional
MÒDUL PROFESSIONAL
DURADA (HORES)
MFP3013
Instal·lacions Elèctriques i Domòtiques
180
MFP3014
Instal·lacions de Telecomunicacions
180
MFPE025
Operacions de Fontaneria
40
MPRL
Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals
35
PI
Projecte Integrat
40
MFCT
Mòdul de formació en centres de treball
180
MÒDUL PROFESSIONAL
MFP3013 Instal·lacions Elèctriques i Domòtiques
DURADA (HORES)
180
MÒDUL PROFESSIONAL
MFP3014 Instal·lacions de Telecomunicacions
DURADA (HORES)
180
MÒDUL PROFESSIONAL
MFPE025 Operacions de Fontaneria
DURADA (HORES)
40
MÒDUL PROFESSIONAL
MPRL Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals
DURADA (HORES)
35
MÒDUL PROFESSIONAL
PI Projecte Integrat
DURADA (HORES)
40
MÒDUL PROFESSIONAL
MFCT Mòdul de formació en centres de treball
DURADA (HORES)
180
Mòduls de formació general
MÒDUL PROFESSIONAL
DURADA (HORES)
MFFG1
Estratègies i eines de comunicació
129
MFG2
Entorn social i territorial
41
MFG3
Estratègies i eines matemàtiques
129
MFG4
Incorporació al mon professional
46
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
40
MÒDUL PROFESSIONAL
MFFG1 Estratègies i eines de comunicació
DURADA (HORES)
129
MÒDUL PROFESSIONAL
MFG2 Entorn social i territorial
DURADA (HORES)
41
MÒDUL PROFESSIONAL
MFG3 Estratègies i eines matemàtiques
DURADA (HORES)
129
MÒDUL PROFESSIONAL
MFG4 Incorporació al mon professional
DURADA (HORES)
46
MÒDUL PROFESSIONAL
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
DURADA (HORES)
40

CONTINUÏTAT

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció del certificat de professionalitat ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d’instal•lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis, que emet l’Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Sol·licita informació


He llegit i accepto els termes i la política de privacitat