Auxiliar de Muntatges d’Instalꞏlacions Electrotècniques en Edificis

Informació General

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de pintura, fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar emprimacions i pintures protectores, així com col·laborar en l’envernissat i empaperat sobre qualsevol superfície.
Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.
Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del Departament d’Educació (PTT, FIAP i PIP en institut), s’han de consultar les dates de preinscripció i matrícula a la pàgina web del Departament.

Títol oficial del cicle

Auxiliar de pintura


Durada

1000 hores

 • 820 h. en el Institut Rambla Prim
 • 180 h. pràctiques en centres de treball


Torn Horari

Curs: Horari de matí:

 • de 8:00 h. a 14:30 h. de dilluns a divendres


Estructura Cicle Formatiu

Mòduls de formació professional
MÒDUL PROFESSIONAL
DURADA (HORES)
MFP3076
Acabats bàsics de la fusta
170
MFP3085
Pintura i empaperat
170
MFPE011
Aplicació de pintures protectores i emprimacions en construcció
70
MFPE012
Tractament de suports per a revestiment en construcció
40
MPRL
Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals
35
PI
Projecte Integrat
40
MFCT
Mòdul de formació en centres de treball
180
MÒDUL PROFESSIONAL
MFP3076 Acabats bàsics de la fusta
DURADA (HORES)
170
MÒDUL PROFESSIONAL
MFP3085 Pintura i empaperat
DURADA (HORES)
170
MÒDUL PROFESSIONAL
MFPE011 Aplicació de pintures protectores i emprimacions en construcció
DURADA (HORES)
70
MÒDUL PROFESSIONAL
MFPE012 Tractament de suports per a revestiment en construcció
DURADA (HORES)
40
MÒDUL PROFESSIONAL
MPRL Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals
DURADA (HORES)
35
MÒDUL PROFESSIONAL
PI Projecte Integrat
DURADA (HORES)
40
MÒDUL PROFESSIONAL
MFCT Mòdul de formació en centres de treball
DURADA (HORES)
180
Mòduls de formació general
MÒDUL PROFESSIONAL
DURADA (HORES)
MFFG1
Estratègies i eines de comunicació
110
MFG2
Entorn social i territorial
30
MFG3
Estratègies i eines matemàtiques
110
MFG4
Incorporació al món professional
45
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
40
MÒDUL PROFESSIONAL
MFFG1 Estratègies i eines de comunicació
DURADA (HORES)
110
MÒDUL PROFESSIONAL
MFG2 Entorn social i territorial
DURADA (HORES)
30
MÒDUL PROFESSIONAL
MFG3 Estratègies i eines matemàtiques
DURADA (HORES)
110
MÒDUL PROFESSIONAL
MFG4 Incorporació al món professional
DURADA (HORES)
45
MÒDUL PROFESSIONAL
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
DURADA (HORES)
40

CONTINUÏTAT I SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral com a:

 • Auxiliar en operacions bàsiques de pintura.
 • Ajudant de pintor de la construcció.
 • Ajudant de pintor i empaperador.
 • Auxiliar en acabats de tractaments i pintura de mobles.

Material i llibres

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat