Auxiliar en vendes i atenció al públic

Informació General

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel•lectual lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 20, l’any natural d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.
Per cursar els itineraris formatius específics (IFE) cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.
Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre.

Títol oficial del cicle

I.F.E. Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic


Durada

3360 hores

  • 2975 h. en el Institut Rambla Prim
  • 385 h. pràctiques en centres de treball
  • distribuïdes en quatre cursos acadèmics


Torn Horari

Horari de matí:

  • de 9:00 h. a 14:30 h. de dilluns a divendres El darrer curs inclou la formació en centres de treball.


Estructura Cicle Formatiu

Curs 1r (875 HORES)
MÒDUL PROFESSIONAL
DURADA (HORES)
M1
Vida saludable i cura d’un mateix
210
M2
Comunicació i relacions interpersonals
210
M8
Iniciació a l’activitat laboral
385
M12
Tutoria
70
MÒDUL PROFESSIONAL
M1 Vida saludable i cura d’un mateix
DURADA (HORES)
210
MÒDUL PROFESSIONAL
M2 Comunicació i relacions interpersonals
DURADA (HORES)
210
MÒDUL PROFESSIONAL
M8 Iniciació a l’activitat laboral
DURADA (HORES)
385
MÒDUL PROFESSIONAL
M12 Tutoria
DURADA (HORES)
70
Curs 2n (875 HORES)
MÒDUL PROFESSIONAL
DURADA (HORES)
M3
Viure en entorns propers
175
M4
Ús d’establiments i serveis
140
M9
Organització de les empreses
105
M13
Tutoria
70
M16
Tècniques de marxandatge
245
M17
Atenció al client
140
MÒDUL PROFESSIONAL
M3 Viure en entorns propers
DURADA (HORES)
175
MÒDUL PROFESSIONAL
M4 Ús d’establiments i serveis
DURADA (HORES)
140
MÒDUL PROFESSIONAL
M9 Organització de les empreses
DURADA (HORES)
105
MÒDUL PROFESSIONAL
M13 Tutoria
DURADA (HORES)
70
MÒDUL PROFESSIONAL
M16 Tècniques de marxandatge
DURADA (HORES)
245
MÒDUL PROFESSIONAL
M17 Atenció al client
DURADA (HORES)
140
Curs 3r (875 HORES)
MÒDUL PROFESSIONAL
DURADA (HORES)
M5
Organització personal
175
M6
Activitats comunitàries
140
M10
Món laboral
105
M14
Tutoria
70
M18
Preparació comandes i venda de productes
140
M19
Treballs de reprografia
245
MÒDUL PROFESSIONAL
M5 Organització personal
DURADA (HORES)
175
MÒDUL PROFESSIONAL
M6 Activitats comunitàries
DURADA (HORES)
140
MÒDUL PROFESSIONAL
M10 Món laboral
DURADA (HORES)
105
MÒDUL PROFESSIONAL
M14 Tutoria
DURADA (HORES)
70
MÒDUL PROFESSIONAL
M18 Preparació comandes i venda de productes
DURADA (HORES)
140
MÒDUL PROFESSIONAL
M19 Treballs de reprografia
DURADA (HORES)
245
Curs 4rt (735 HORES)
MÒDUL PROFESSIONAL
DURADA (HORES)
M7
Participació ciutadana
140
M11
Desenvolupament en el lloc de treball
140
M15
Tutoria
70
M20
Formació en centres de treball
385
MÒDUL PROFESSIONAL
M7 Participació ciutadana
DURADA (HORES)
140
MÒDUL PROFESSIONAL
M11 Desenvolupament en el lloc de treball
DURADA (HORES)
140
MÒDUL PROFESSIONAL
M15 Tutoria
DURADA (HORES)
70
MÒDUL PROFESSIONAL
M20 Formació en centres de treball
DURADA (HORES)
385

Sortides Professionals

Aquests estudis desenvolupen competències per a fer tasques auxiliars de comercialització, marxandatge, preparació de comandes i venda de productes, i treballs de reprografia, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i de participació en activitats comunitàries.

La superació de l’itinerari comporta l’obtenció de:

  • El certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolides.
  • El certificat de professionalitat COMT0211 d’Activitats auxiliars de comerç que emet l’administració laboral.

Revista IFE

Sol·licita informació


    He llegit i accepto els termes i la política de privacitat