Tècnic en Gestió Administrativa

Qui el pot cursar (accés)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.
Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol•licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les
sol•licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.
Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol•licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.
Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Què s’aprèn (competència general)

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Títol oficial del cicle

CFGM Gestió administrativa


Durada

2000 hores

 • 1584 en el Institut Rambla Prim
 • 416 pràctiques en centres de treball
 • distribuïdes en dos cursos acadèmics


Torn Horari

Horari:

 • de 15 h. a 21.30 h. de dilluns a divendres


Estructura Cicle Formatiu

Curs 1r
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
01
Comunicació empresarial i atenció al client
 • UF1 Comunicació empresarial oral
 • UF2 Comunicació empresarial escrita
 • UF3 Sistema d’arxiu
 • UF4 Atenció al client/usuari
165
02
Operacions administratives de compravenda
 • UF1 Circuit administratiu de la compravenda
 • UF2 Gestió d’estocs
 • UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda
132
05
Tècnica comptable
 • UF1 Patrimoni i metodologia comptable
 • UF2 Cicle comptable bàsic
 • UF3 Cicle comptable mitjà
132
07
Tractament informàtic de la informació
 • UF1 Tecnologia i comunicació digitals
 • UF2 Ordinografia i gravació de dades
 • UF3 Tractament de la informació escrita i numèrica
132
08
Anglès
 • UF1 Anglès tècnic
99
09
Empresa i Administració
 • UF1 Innovació i emprenedoria
 • UF2 Empresa i activitat econòmica
 • UF3 Administració pública
 • UF4 Fiscalitat empresarial bàsica
132
11
Formació i orientació laboral
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
66
Mòdul professional
01 Comunicació empresarial i atenció al client
Unitats formatives
 • UF1 Comunicació empresarial oral
 • UF2 Comunicació empresarial escrita
 • UF3 Sistema d’arxiu
 • UF4 Atenció al client/usuari
DURADA (HORES)
165
Mòdul professional
02 Operacions administratives de compravenda
Unitats formatives
 • UF1 Circuit administratiu de la compravenda
 • UF2 Gestió d’estocs
 • UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
05 Tècnica comptable
Unitats formatives
 • UF1 Patrimoni i metodologia comptable
 • UF2 Cicle comptable bàsic
 • UF3 Cicle comptable mitjà
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
07 Tractament informàtic de la informació
Unitats formatives
 • UF1 Tecnologia i comunicació digitals
 • UF2 Ordinografia i gravació de dades
 • UF3 Tractament de la informació escrita i numèrica
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
08 Anglès
Unitats formatives
 • UF1 Anglès tècnic
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
09 Empresa i Administració
Unitats formatives
 • UF1 Innovació i emprenedoria
 • UF2 Empresa i activitat econòmica
 • UF3 Administració pública
 • UF4 Fiscalitat empresarial bàsica
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
11 Formació i orientació laboral
Unitats formatives
 • UF1 Incorporació al treball
 • UF2 Prevenció de riscos laborals
DURADA (HORES)
66
Curs 2n
Mòdul professional
Unitats formatives
Durada (hores)
03
Operacions administratives de recursos humans
 • UF1 Selecció i formació
 • UF2 Contractació i retribució
 • UF3 Processos de l’activitat laboral
99
04
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
 • UF1 Control de tresoreria
 • UF2 Tramitació d’instruments financers i d’assegurances
 • UF3 Operacions financeres bàsiques
132
06
Tractament de la documentació comptable
 • UF1 Preparació i codificació comptable
 • UF2 Registre comptable
 • UF3 Comptes anuals i control intern
132
07
Tractament informàtic de la informació
 • UF4 Tractament de dades i integració d’aplicacions
 • UF5 Presentació multimèdia i continguts
 • UF6 Eines d’internet per a l’empresa
99
10
Empresa a l’aula
 • UF1 Empresa a l’aula
264
12
Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball
416
Mòdul professional
03 Operacions administratives de recursos humans
Unitats formatives
 • UF1 Selecció i formació
 • UF2 Contractació i retribució
 • UF3 Processos de l’activitat laboral
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Unitats formatives
 • UF1 Control de tresoreria
 • UF2 Tramitació d’instruments financers i d’assegurances
 • UF3 Operacions financeres bàsiques
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
06 Tractament de la documentació comptable
Unitats formatives
 • UF1 Preparació i codificació comptable
 • UF2 Registre comptable
 • UF3 Comptes anuals i control intern
DURADA (HORES)
132
Mòdul professional
07 Tractament informàtic de la informació
Unitats formatives
 • UF4 Tractament de dades i integració d’aplicacions
 • UF5 Presentació multimèdia i continguts
 • UF6 Eines d’internet per a l’empresa
DURADA (HORES)
99
Mòdul professional
10 Empresa a l’aula
Unitats formatives
 • UF1 Empresa a l’aula
DURADA (HORES)
264
Mòdul professional
12 Formació en centres de treball
Unitats formatives
 • Formació en centres de treball
DURADA (HORES)
416

Sortides Professionals

Aquest professional exerceix l’activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió de les esmentades empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Auxiliar administratiu o administrativa.
 • Ajudant o ajudanta d’oficina.
 • Auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal.
 • Administratiu o administrativa comercial.
 • Auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques.
 • Recepcionista.
 • Empleat o empleada d’atenció al públic.
 • Empleat o empleada de tresoreria.
 • Empleat o empleada en mitjans de pagament.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Material i llibres

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat