Llista d'alumnes admesos al cicle formatiu de grau bàsic. - Institut Rambla Prim