Llista de sol.licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions CF de grau superior - Institut Rambla Prim