Llista provisional de la preinscripció a grau mitjà dels alumnes de continuïtat. - Institut Rambla Prim