Proves d'accés de Grau Mitjà i Grau Superior - Institut Rambla Prim
Noticies Proves d’accés de Grau Mitjà i Grau Superior

18 June 2020

IRP

PROVES ACCÉS DE GRAU MITJÀ:

25 DE JUNY A LES 8:30 hores 🕣 -Convocatòria dels aspirants a la porta d’entrada del centre

Totes els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a d’altres aspirants.

Matèria Material específic
Competència en llengua catalana Cap material específic
Competència en llengua castellana Cap material específic
Competència en llengua estrangera anglesa Cap material específic
Competència en llengua estrangera francesa Cap material específic
Competència social i ciutadana Calculadora
Competència matemàtica Llapis
Goma d’esborrar
Regle
Escaire
Transportador d’angles
Tres llapis de colors diferents i
Calculadora
Competència d’interacció amb el món físic Calculadora
Competència en tecnologies Calculadora

Continguts:

Part comunicativa i social

 • competència en llengua catalana
 • competència en llengua castellana
 • competència en llengua estrangera (anglès o francès)
 • competència social i ciutadana

Part científicotecnològica

 • competència d’interacció amb el món físic i en tecnologies

Part matemàtica

 • competència matemàtica

NO HI HAURÀ DESCANS ENTRE ELS DOS BLOCS PER MESURES COVID-19

TOTS ELS ASSISTENTS CAL QUE VINGUIN AMB MASCARETA PER PODER ACCEDIR

 

PROVES ACCÉS DE GRAU SUPERIOR:

29 DE JUNY A LES 8:30 hores 🕣 -Convocatòria dels aspirants a la porta d’entrada del centre

30 DE JUNY A LES 8:30 hores 🕣 -Convocatòria dels aspirants a la porta d’entrada del centre

Totes els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a d’altres aspirants.

 

Matèria Material específic
Part comuna
Llengua catalana Cap material específic
Llengua castellana Cap material específic
Anglès Cap material específic
Francès Cap material específic
Alemany Cap material específic
Matemàtiques Calculadora científica
Regle graduat
Semicercle graduat (transportador)
Llapis
Goma d’esborrar
Compàs
Part específica
Biologia Calculadora científica
Ciències de la terra i el medi ambient Calculadora científica
Regle graduat
Llapis
Goma d’esborrar
Dos llapis de colors
Química Calculadora científica
Educació física Cap material específic
Física Calculadora científica
Regle graduat
Llapis
Goma d’esborrar
Tecnologia industrial Calculadora científica
Dibuix tècnic Llapis HB
Goma d’esborrar
Regle graduat
Joc d’escaire i cartabó
Compàs
Cinta adhesiva
Geografia Calculadora científica
Economia de l’empresa Calculadora científica
Psicologia i sociologia Cap material específic
Segona llengua estrangera: anglès Cap material específic
Segona llengua estrangera: francès Cap material específic

Continguts:

La part comuna de la prova comprèn les matèries següents:

 • llengua catalana,
 • llengua castellana,
 • llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i
 • matemàtiques.

La part específica comprèn les matèries agrupades en opcions. L’aspirant ha de triar-ne dues de l’opció de matèries que escull segons el cicle de grau superior a què vol accedir.

NO HI HAURÀ DESCANS ENTRE ELS DOS BLOCS PER MESURES COVID-19

TOTS ELS ASSISTENTS CAL QUE VINGUIN AMB MASCARETA PER PODER ACCEDIR

 

Informem del nou calendari de les proves (que properament es publicarà al web del Departament d’Educació):

 • Inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 5 de juny de 2020
 • Llistat definitiu d’admesos i exclosos: 19 de juny de 2020
 • Prova de GM: 25 de juny / 26 de juny prova específica APD
 • Prova de GS: part comuna 29 de juny de 2020; part específica 30 de juny de 2020
 • Prova d’incidències GM: 2 de juliol de 2020
 • Prova d’incidències GS: 6 de juliol de 2020
 • Llistat provisional de qualificacions: 8 de juliol de 2020
 • Llistat definitiu de qualificacions 14 de juliol de 2020

Dades de contacte del centre:

Telèfon: 933079960

mail: a8013469@xtec.cat

Horari d’atenció al públic a partir del 18 de maig amb cita prèvia: de 9 a 13:30 hores

Enllaç aplicatiu cita prèvia

Mesures de prevenció per l’atenció personalitzada:

 • al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions
  (preferiblement, una sola persona);
 •  cal recordar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o
  fotocopiar;
 • recordar la recomanació de portar mascareta i guants;
 •  es recomanable que es porti un bolígraf propi per si cal emplenar
  documentació;
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en
  període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden
  autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.

Enllaç a Proves d’accés a grau mitjà

Enllaça a Proves d’accés a grau superior