Resultat preinscripció extraordinària de GS - Institut Rambla Prim
Actualitat Resultat preinscripció extraordinària de GS

15 September 2021

IRP

A continuació trobareu les llistes d’admesos i llista d’espera (si és el cas) dels diferents cicles de grau superior en la preinscipció extraoridnària (realitzada del 10 al 14 de setembre).

 

CFGS Administració i finances

 

CFGS Educació i control ambiental

 

CFGS Electromedicina clínica

CFGS Automatització i robòtica industrial
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats