Secretaria Sol·licitud títols

Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari

Passar personalment per Secretaria de l’Institut amb el DNI/NIE/Passaport per gestionar el resguard de pagament del títol.

Taxes per expedició de títols*
Titol
Ordinari
Fam. nombrosa general
Duplicat

Grau mitjà

66,90

33,45

16,55

Grau superior

74,95

37,50

16,55

Batxillerat

66,90

33,45

16,55

Titol

Grau mitjà

Ordinari

66,90

Fam. nombrosa general

33,45

Duplicat

16,55

Titol

Grau superior

Ordinari

74,95

Fam. nombrosa general

37,50

Duplicat

16,55

Titol

Batxillerat

Ordinari

66,90

Fam. nombrosa general

33,45

Duplicat

16,55

* Preus aplicables des del 30 de març de 2017 en aplicació de la Llei 4/2017 del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2017, art. 42 punt 1.
Antiga formació professional
Titulació
Preu del títol
Duplicat
Fam. nombrosa general

FP1

21.73€

2,50€

10,76

FP2

53,11€

4,80€

26,39

FP1

21.73€

2,50€

10,76

FP2

53,11€

4,80€

26,39

Bonificacions i exempcions de caràcter general

Per tenir dret a les bonificacions o exempcions s’ha de demostrar documentalment
que es té el dret, per la qual cosa s’haura de presentar  l’original i una fotocòpia del
document en vigor a Secretaria.

Normativa

  1. Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE núm. 277 de 19 de novembre de 2003)
  2. Llei 3/2007 reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones. Disposició addicional 2.
  3. Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme (BOE núm. 229 de 23 de setembre de 2011)

Lliurament de títol acadèmic i professional no universitari

Passar personalment per Secretaria de l’Institut amb el DNI/NIE/Passaport i el
resguard de títol.

Autorització per al lliurament d’un títol

Si voleu recollir el vostre títol i no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i lliurar-la a la persona a la qual autoritzeu juntament amb una fotocòpia del vostre DNI. La persona autoritzada haurà de presentar-se a la secretaria del centre amb l’autorització degudament complimentada i signada, juntament amb el seu DNI i una fotocòpia del vostre (persona que autoritza). Presentar el resguard d’haver pagat la taxa del títol.

Contacte i informació a l'Institut

Atenció al públic

Hivern:

Matí de 9:00 a 13:30
Tarda de dilluns i dimecres
de 15:30 a 18:30

Estiu:

Matí de 9:00 a 13:30

Sol·licita informació


    He llegit i accepto els termes i la política de privacitat