Xarxes Innova FP

Què és?

InnovaFP és el programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement.

Quin són els objectius principals?

La finalitat del programa és col·laborar amb les empreses i entitats, de l’entorn d’influència del centre, per desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement, que incentivin l’actualització dels coneixements del professorat, la millora de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i augmentar els vincles CENTRE FORMATIU – EMPRESA, tot contribuint a la millora de la competitivitat de les organitzacions que participen en el programa. Els objectius clau del programa són:

 • Esdevenir un pol de coneixement. Això implica que el centre acumula coneixement que després ha de revertir en el territori esdevenint un referent en aquesta matèria.
 • Millora les competències clau de l’alumnat que participen en aquest tipus de projectes.
 • Actualitzar permanentment els coneixements del professorat de formació professional, per tal contribueixi a l’augment de la motivació i la millora de la formació de l’alumnat.
 • Contribuir a la millora de la competitivitat de les organitzacions. L’augment de la competitivitat de les organitzacions porta associat, en la majoria de casos, la necessitat de comptar amb tècnics qualificats, la qual,cosa ha de revertir en una millor inserció de l’alumnat. Aquest fet ha de fer més atractiva la formació professional, i atraure més persones als centres educatius, sobretot als cicles de caire industrial que són els que tenen nivells de matriculació mes baixos
 • Millorar les relacions Centre formatiu – Empresa. Aquesta millora de les relacions, s’espera que contribueixi a millorar els currículums dels diferents cicles formatius, millorar la inserció de l’alumnat a les empreses, així com millorar l’equipament i/o instal·lacions dels centres participants, ja sigui a través de donacions de les empreses, o bé com a inversió de les quantitats aportades per les empreses per la prestació dels serveis.
 • Rendibilitzar les instal·lacions i l’equipament del centre formatiu.

A qui va adreçat?

El programa està obert a organitzacions de tot tipus, empreses privades, empreses públiques, Organitzacions No Governamentals, administració pública, persones autònomes, fundacions, associacions, i fins i tot emprendedores.

Pel fet de tractar-se de projectes innovadors, sempre que s’escau es garanteix la confidencialitat de les tasques dutes a terme i dels resultats obtinguts, durant el període que s’estimi oportú en cada cas. Aquesta confidencialitat afecta tant al professorat com a l’alumnat.

Exemples de projectes o treballs en què hem col·laborat

 • Estudio de las Competencias Transversales Vinculadas al Perfil Administrativo
 • Célula Flexible de Fabricación Modular Basada en “ Internet of things 4.0”
 • Actualització d’Equips didàctics de química industrial amb hardware i software lliure

Documentació

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat