Secretaria Preinscripció i Matrícula

Preinscripció

La preinscripció i matrícula  dels diferents Cicles Formatius que es desenvolupen a l’Institut, segueixen el calendari establert per la Generalitat de Catalunya en el web gencat.cat

La preinscripció del PFI (Programes de Formació i Inserció), Formació Professional Bàsica i IFE (Itineraris Formatius Específics) s’ha de fer, durant el termini establert, presencialment en el centre que es vulgui de primera opció.

Segons el tipus d’estudi la matrícula serà presencial o telemàtica en les dates assenyalades. En els estudis on la matrícula sigui telemàtica, l’alumnat admès en el procés de preinscripció rebrà un correu electrònic amb informació. En el cas d’estudis amb matrícula presencial caldrà personar-se a la seu de l’Institut en els terminis assenyalats.

Matrícula

La matrícula s’ha de fer presencialment o telemàticament (segons el cas), durant el termini establert, en el centre on l’alumnat ha estat admès.

Preus públics de la matrícula dels cicles formatius de grau superior
 • Per curs complet: 360€
 • Per unitat formativa (UF): 25€
Bonificacions del preu públic (50%):
 • Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació i Formació Professional (cicles de grau superior).
 • Família nombrosa general o monoparental (general o especial).
Exempcions total del pagament del preu públic de matrícula:
 • Família nombrosa especial
 • Grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció (RMI).
 • Les persones víctimes de violència de gènere o d’actes terroristes i els seus familiars directes.
 • Les persones tutelades o ex-tutelades per l’administració pública
Forma de pagament de la matrícula

El pagament de la matrícula i la quota de l’Institut es realitzaran seguint les instruccions que hi ha dintre del sobre de matrícula en el cas de matrícula presencial o bé en el correu electrònic que l’alumnat rep per fer la matrícula telemàtica.

L’horari de Secretaria és el següent:

Hivern:

Matí de 9:00 a 13:30
Tarda de dilluns i dimecres
de 15:30 a 18:30

Estiu:

Matí de 9:00 a 13:30

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat