Secretaria Preinscripció i Matrícula

Preinscripció

La preinscripció dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior s’ha de fer online, durant el termini establert, en aquest enllaç.

La preinscripció del PFI (Programes de Formació i Inserció), Formació Professional Bàsica i IFE (Itineraris Formatius Específics) s’ha de fer, durant el termini establert, presencialment en el centre que es vulgui de primera opció.

Codi de centre de l’Institut Rambla Prim: 08013469

A continuació trobareu les dates de les preinscripcions per al curs 21-22:

Matrícula

La matrícula s’ha de fer presencialment, durant el termini establert, en el centre on l’alumne/a ha estat admès/a.

Preus públics de la matrícula dels cicles formatius de grau superior
 • Per curs complet: 360€
 • Per unitat formativa (UF): 25€
 • Per crèdit dels cicles LOGSE: 65€
 • Cicles LOGSE en extinció (compleció): 20€ per crèdit
Bonificacions del preu públic (50%):
 • Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació i Formació Professional (cicles de grau superior).
 • Família nombrosa general o monoparental (general o especial).
Exempcions total del pagament del preu públic de matrícula:
 • Família nombrosa especial
 • Grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció (RMI).
 • Les persones víctimes de violència de gènere o d’actes terroristes i els seus familiars directes.
 • Les persones tutelades o ex-tutelades per l’administració pública
Forma de pagament de la matrícula

El pagament de la matrícula i la quota de l’Institut es realitzaran seguint les instruccions que hi ha dintre del sobre de matrícula.

L’horari de Secretaria és el següent:

Hivern:

Matí de 9:00 a 13:30
Tarda de dilluns i dimecres
de 15:30 a 18:30

Estiu:

Matí de 9:00 a 13:30

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat