Xarxes Emprèn FP

Què és la xarxa Emprènfp?

El nostre centre està implicat activament en la promoció de l’esperit emprenedor en el sistema educatiu. La potenciació de la cultura emprenedora es configura com una competència bàsica que l’alumnat ha de desenvolupar al llarg de tota la seva educació, tot arribant, en l’estadi de la formació professional, que és el que ens ocupa, al desenvolupament de capacitats emprenedores i a la possibilitat real de la creació efectiva d’una empresa.

És per això que, dins el Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals, des del curs 2018/19 en formem part de la xarxa Emprènfp, amb la MISSIÓ d’engrescar-nos activament en la implantació i desenvolupament d’estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació.

Quins són els nostres objectius principals ?

 1. Estendre la cultura i formació en emprenedoria a la resta de famílies professionals del centre d’FP.
 2. Incrementar les possibilitats de creació efectiva d’empreses entre l’alumnat de l’FP a través d’accions formatives i de promoció.
 3. Crear les primeres estructures del programa.
 4. Mantenir la xarxa i consolidar la xarxa d’assessorament d’emprenedoria incrementant el contingut del banc de recursos (ODISSEA).
 5. Consolidar l’intercanvi de bones pràctiques entre els centres docents

 

Com s’estructura la xarxa Emprènfp ?

Aquesta xarxa s’estructura en diferents nivells i fases, i per divisions territorials (BCN-Girona i Lleida-Tarragona):

NIVELL 1 de xarxa: Emprèn.- Implantació de la cultura i els valors emprenedors al centre. Estratègia emprenedora
 • Xarxa 1.1 ⇒⇒⇒ INSTITUT RAMBLA PRIM
 • Xarxa 1.2
 • Xarxa 1.3

 

 

NIVELL 2 de xarxa: Autoocupa’t.- Impuls i creació de projectes emprenedors
 •  Xarxa 2.1

A qui s’adreça la xarxa Emprènfp ?

Aquesta xarxa s’adreça a tres grups d’interès: alumnat, professorat i centre. Desenvolupa la seva missió per…

 • Capacitar l’alumnat dels ensenyaments professionals en la cultura emprenedora per tal de poder crear la seva pròpia empresa o aplicar-la a l’activitat laboral que realitzi en l’empresa on s’hi insereixi
 • Dotar el professorat de la formació necessària per a poder transmetre la cultura emprenedora al seu alumnat de tal forma que, l’alumnat ho visqui i vegi a la classe. Els/Les docents han de “predicar amb l’exemple”.
 • Ajudar al centre en la creació d’un ambient favorable per desenvolupar les actituds emprenedores, en la concreció dels instruments dels quals s’ha de nodrir per fomentar l’emprenedoria entre el seu alumnat i l’equip humà que n’hi forma part i en la creació de les condicions necessàries perquè fomenti la cultura emprenedora i la integri fermament en el seu projecte estratègic, tot esdevenint un centre emprenedor.

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat