L’Institut

Està ubicat a l’àrea nord-est de Barcelona (Besòs-Maresme),  una zona activa i en procés de renovació i modernització.

L’Institut Rambla Prim esdevé un centre de referència especialitzat en la formació professional integral desenvolupada en diversos nivells:

Formació Professional Inicial, Programes de Formació i Inserció (PFI) i Itineraris Formatius Específics (IFE).

Ofereix un servei d’assessorament i informació totalment personalitzat, dirigit a orientar a l’alumnat cap a la competència professional que més se li adapti.

Llegir més

L’Institut

Està ubicat a l’àrea nord-est de Barcelona (Besòs-Maresme),  una zona activa i en procés de renovació i modernització.

L’Institut Rambla Prim esdevé un centre de referència especialitzat en la formació professional integral desenvolupada en diversos nivells:

Formació Professional Inicial, Programes de Formació i Inserció (PFI) i Itineraris Formatius Específics (IFE).

Ofereix un servei d’assessorament i informació totalment personalitzat, dirigit a orientar a l’alumnat cap a la competència professional que més se li adapti.

Llegir més

Objectiu principal de l’Institut Rambla Prim

És ajudar a construir el futur professional del nostre alumnat a través del seu desenvolupament acadèmic, personal i professional amb una extensa experiència adquirida al nostre institut.

Tenim cura de les relacions entre el nostre institut i el món de l’empresa i treballem contínuament per tal d’assegurar el bon funcionament d’aquestes col·laboracions.

L’Institut Rambla Prim està compromès en ser un centre inclusiu on tothom se senti segur i valorat. Els nostres valors reflecteixen un entorn de formació digne, amb un equip de professorat que desenvolupa un ambient de treball basat en el respecte, on la discriminació no és tolerada. Cada estudiant és animat a assolir el seu màxim potencial a través del desenvolupament de les seves competències i coneixements segons la seva contribució única i individual. 

El nostre centre ofereix diferents itineraris formatius per assegurar les possibilitats d’accés a la formació de tothom que així ho desitgi.

Llegir més

Objectiu principal de l’Institut Rambla Prim

És ajudar a construir el futur professional del nostre alumnat a través del seu desenvolupament acadèmic, personal i professional amb una extensa experiència adquirida al nostre institut.

Tenim cura de les relacions entre el nostre institut i el món de l’empresa i treballem contínuament per tal d’assegurar el bon funcionament d’aquestes col·laboracions.

L’Institut Rambla Prim està compromès en ser un centre inclusiu on tothom se senti segur i valorat. Els nostres valors reflecteixen un entorn de formació digne, amb un equip de professorat que desenvolupa un ambient de treball basat en el respecte, on la discriminació no és tolerada. Cada estudiant és animat a assolir el seu màxim potencial a través del desenvolupament de les seves competències i coneixements segons la seva contribució única i individual. 

El nostre centre ofereix diferents itineraris formatius per assegurar les possibilitats d’accés a la formació de tothom que així ho desitgi.

Llegir més

Noticies

MATRÍCULA 2024-2025

A continuació es relacionen els diferents documents que cal aportar el dia de formalitzar la matrícula. Cal emplenar COMPLETAMENT els formularis. Alguns tenen dues cares. En els mateixos formularis de…

Veure tots