Xarxes Mobilitat Internacional

Erasmus+ és el programa integrat de la Unió Europea per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport que pretén oferir oportunitats per a totes les persones en tots els seus àmbits i sectors educatius.

Els objectius d’Erasmus+ són:

 • Promocionar la mobilitat educativa d’alumnat i professorat.
 • Millorar el nivell de competències bàsiques i habilitats de les persones joves, amb especial atenció als i les joves amb menys oportunitats.
 • Promoure la participació en la vida democràtica a Europa, la ciutadania activa, el diàleg intercultural, la solidaritat i la inclusió social.
 • Incrementar les oportunitats de mobilitat.
 • Millorar la qualitat del treball en l’àmbit de la joventut, en particular mitjançant una major cooperació entre les organitzacions juvenils.
 • Complementar les reformes de polítiques de joventut en l’àmbit local, regional i nacional.
 • Donar suport al reconeixement de l’aprenentatge no formal.
 • Potenciar la dimensió internacional de les activitats per a joves.

A l’institut Rambla Prim tenim projecte propi de mobilitat, i a més, participem en diversos projectes amb altres consorcis de mobilitat. Trobareu tota la informació a continuació:

Projecte propi 2022-1-ES01-KA131-HED-000057332 - CONVOCATÒRIA OBERTA -

Informació general:

Beques per realitzar pràctiques professionals adreçades als alumnes de cicles formatius de Grau Superior.

Podeu consultar els requisits de participació en la convocatòria així com el criteri de selecció de candidats en aquest document.

La beca inclou:

 • Preparació pedagògica, lingüística i cultural si escau.
 • Acollida i seguiment de l’alumnat al país de destinació.
 • Seguiment i avaluació de les estades per part de la coordinació del projecte de mobilitat de l’IRP.
 • Ajut econòmic.
 • En col·laboració amb el soci d’acollida, facilitació d’una empresa al país de destinació, d’acord amb el perfil professional.

Calendari del projecte i selecció de candidats:

 

*Erasmus Grau Superior de curta estada- Consorci del Departament d'Educació -CONVOCATÒRIA OBERTA-

Informació general:

Beques per realitzar pràctiques professionals adreçades als alumnes de cicles formatius de Grau Superior. La durada de l’estada és de 30 dies.

Podeu consultar els requisits de participació en la convocatòria així com el criteri de selecció de candidats en aquest document.

La beca inclou:

 • Preparació pedagògica, lingüística i cultural si escau.
 • Acollida i seguiment de l’alumnat al país de destinació.
 • Seguiment i avaluació de les estades per part de la coordinació del projecte de mobilitat de l’IRP.
 • Ajut econòmic.
 • En col·laboració amb el soci d’acollida, facilitació d’una empresa al país de destinació, d’acord amb el perfil professional.

Calendari del projecte i selecció de candidats:

 

 

Erasmus - Fundació BCN FP

Erasmus Grau Superior – Fundació BCN FP – CONVOCATÒRIA TANCADA –

 

Destinataris de la beca:

 • Estudiants de 2n curs del CFGS de qualsevol de les famílies professionals que tenim al centre amb un nivell de competències lingüístiques en llengua estrangera equivalent al nivell B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües.

Import de la beca:

 • 560€ – 610€ al mes

Projecte:

 • 2 mesos de pràctiques professionals en empreses de la Unió Europea.
 • Preparació lingüística a través de la plataforma online OLS.
 • Acompanyament pedagògic de tots els participants: cerca de l’empresa de pràctiques, suport en la cerca de l’allotjament, seguiment i tutoria a la ciutat de destí.

 

Períodes per a la realització de pràctiques*:

 • Des del 25 de març al 24 de maig de 2023.
 • Des del 2 de maig al 30 de juny de 2023.
 • Des de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2023.
 • Des del 15 de gener al 14 de març de 2024.
 • Des del 15 de març al 14 de maig de 2024.

*Com indica la normativa Erasmus+, els estudiants candidats podran realitzar les pràctiques internacionals com a part de la FCT (Formació en centre de treball) o com a experiència professional addicional al seu títol de formació professional fins 12 mesos després de la seva data de finalització del cicle formatiu.

Criteris de selecció:

La selecció dels alumnes candidats es farà en funció dels mèrits acadèmics. A banda d’aquests criteris, la Fundació BCN Formació Professional tindrà en compte el currículum, les competències lingüístiques, l’experiència professional i la motivació personal per decidir a qui se li atorga la beca.

L’alumnat interessat ha d’omplir AQUEST FORMULARI abans del dia 15 de desembre a les 15 h.
Cal que accediu al formulari amb l’adreça IRP. Al formulari haureu d’adjuntar el vostre currículum en format Europass.

Les entrevistes dels candidats les durà a terme la Fundació BCN Formació Professional en gener de 2023.

Les estades de pràctiques es desenvoluparan en alguna de les ciutats membres de la Xarxa FP. Els llocs dependran dels diferents perfils dels candidats/tes.

 

Erasmus PFI – Fundació BCN FP – CONVOCATÒRIA TANCADA –

 

Informació general:

Projecte pilot de mobilitat de pràctiques laborals en grup durant dues setmanes per a estudiants de PFI.

Guia d’Erasmus+

Sol·licita informació


  He llegit i accepto els termes i la política de privacitat