Xarxes Qualitat

Què és?

El projecte de Qualitat i Millora Contínua, té com a finalitat ajudar a assolir la millora en totes les àrees i processos del nostre centre, a través de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat, en base a la norma ISO 9001:2015.

Quins són els objectius principals?

L’objectiu de la Qualitat i Millora Continua és donar uns serveis de qualitat als usuaris del nostre centre.
Per tal de millorar els resultats educatius, i satisfer les expectatives de formació de les parts implicades en el procés d’ensenyament i aprenentatge, despleguem un sistema de processos per afavorir la creativitat, la millora contínua, la innovació i la sostenibilitat.

A qui va adreçat?

A tota la nostra comunitat educativa: alumnes, famílies, empreses, entitats associatives i econòmiques del nostre entorn, professors i personal d’administració i serveis.

Xarxa educativa

El nostre institut pertany a la xarxa M-04, dins el Programa del Departament d’Educació, Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, amb el qual treballem per assolir bons resultats en la gestió dels processos del centre, des de fa més 10 anys.

Sol·licita informació


    He llegit i accepto els termes i la política de privacitat