Serveis Servei d’assessorament i reconeixement

Què és?

El servei d’assessorament en la formació professional serveix per definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, la persona interessada aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés la persona interessada obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el  servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Quin són els objectius principals?

Tant el Servei d’Assessorament com el Servei de Reconeixement acadèmic tenen com objectiu principal que les Mesures Flexibilitzadores facilitin a les persones amb experiència laboral o en activitats socials la seva incorporació a la Formació Professional i la posterior obtenció d’un títol acadèmic.

També cal tenir en compte l’opció de l´Acredita´t (Avaluació i Acreditació de les Competències Professionals) sinó més cerca la persona la Qualificació Professional i que se li reconeguin unes determinades Unitats de Competència. Aquesta opció també permet cursar els Mòduls que faltin del currículum acadèmic.

El Servei d’Assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Per a més informació:

Departament d´Educació Consorci d´Educació de Barcelona

documentació necessària

Contacte i informació a l'institut

Atenció al públic

els dilluns de 12:30 a 14:30h

Sol·licita informació


    He llegit i accepto els termes i la política de privacitat