Serveis Acredita’t

Avaluació i acreditació de competències professionals

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial.

Periòdicament es convoquen procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals que permeten reconèixer l’experiència o la formació no formal i obtenir-ne una certificació oficial.
Enguany es duu a terme un projecte de qualificació professional dirigit a persones que han acreditat una unitat de competència o més en convocatòries d’avaluació i acreditació de competències professionals en l’àmbit de la dependència i la teleassistència o en l’àmbit de les emergències sanitàries, o als quals se’ls ha reconegut una unitat formativa o més en el Servei de Reconeixement Acadèmic del cicle formatiu Atenció a Persones en Situació de Dependència o del cicle formatiu Emergències Sanitàries, amb la finalitat de facilitar l’obtenció del títol de grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència o el títol de grau mitjà d’Emergències Sanitàries.

Aquest curs acadèmic es porta a terme en diversos Instituts que depenen del Departament d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 722 persones.
S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals:

Per qualsevol dubte envieu un correu electrònic a la següent adreça:  

Publicació d'admesos

Contacte i informació a l'institut

Atenció al públic

els Dilluns de 15:00 a 17:00h

Sol·licita informació


    He llegit i accepto els termes i la política de privacitat