Llista de sol·licituds amb barems provisionals i admesos. - Institut Rambla Prim