AUXILIAR DE SUPERVISIÓ

AUXILIAR DE SUPERVISIÓ

24 April 2024

L’ÀREA SOCIAL CAN SET, ofereix una plaça d’auxiliar de supervisió

Descripció:

Són persones treballadores que realitzen funcions de suport tant a nivell organitzatiu com productiu al personal de supervisió de serveis i sota les ordres directes d’aquest i/o del responsable de l’Àrea de servei. En la realització d’aquestes tasques ha de complir els requisits establerts en el sistema de qualitat, medi ambient, així com les normes de seguretat i salut establertes per al seu lloc de treball. És responsable de vetllar pel compliment per part del seu equip de treball dels apartats que queden recollits en el Pla de Prevenció de l’empresa.

Funcions:

– Suport a la supervisió
– Recepció de comandes
– Reforç al control d’inventari i magatzem
– Manteniment de vehicles
– Traspàs de la informació
– Substitucions urgents
– Gestions varies
– Monitoratge del personal
– Telèfon de guàrdia
– Vetllar pel compliment per part del seu equip de les normes de seguretat i salut en el treball i ambientals.
– Comunicar qualsevol incidència a nivell ambiental o de seguretat i salut al seu responsable.

Requisits:

– Capacitat comunicativa
– Habilitats socials i assertivitat
– Autonomia i responsabilitat
– Carnet de conduir
– Coneixements d’informàtica a nivell usuari paquet office
– Titulació mínima FP

Competències:

– Responsabilitat i cura a la feina
– Capacitat d’organització del treball
– Autonomia
– Capacitat de resolució de problemes
– Comunicació assertiva i gestió d’equips

Sol·licita informació


    He llegit i accepto els termes i la política de privacitat