Alumnes admesos als cicles de Grau Mitjà (alumnes de continuïtat) - Institut Rambla Prim