Proves d'accés de grau mitjà i superior de la convocatòria 2022 - Institut Rambla Prim
Noticies Proves d’accés de grau mitjà i superior de la convocatòria 2022

19 April 2022

IRP

Els aspirants a les proves d’accés de grau mitjà o superior de la convocatòria de 2022 que hagin de presentar certificats (original i fotocòpia) o informe de vida laboral (original) per tal que es comptin com a currículum, ho han de fer presencialment del dia 20 d’abril fins al 3 de maig i NOMÉS DINTRE DE L’HORARI D’ATENCIÓ DE SECRETARIA” així com aquells aspirants que hagin tingut problemes de validació del seu DNI.
En conseqüència, no han de venir fins al dia de l’examen els qui no presentin currículum per a la seva puntuació.
Us recordem que l’horari de secretaria és el següent:
Matins de dl a dv de 9:30h a 13:30h
Tardes el dl i el dc de 15:30h a 18:30h