Publicació llistes alumnes admesos i exclosos del Grau Bàsic d'Electricitat - Institut Rambla Prim
Noticies Publicació llistes alumnes admesos i exclosos del Grau Bàsic d’Electricitat

31 May 2022

IRP

Podeu accedir als llistats provisionals de baremació:

Baremació provisional cfgb admesos

Baremació provisional cfgb exclosos

Contra la relació baremada de sol·licituds es pot presentar reclamació al centre de l’1 al 7 de juny de 2022.

2 de juny de 2022 a les 13:30 h: sorteig públic per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.