Places vacants! - Institut Rambla Prim
Noticies Places vacants!

6 September 2021

IRP

El procés extraordinari d’admissió als cicles d’FP tindrà lloc entre el 8 i el 10 de setembre per GM i 8 i el 14 de setembre per GS de forma presencial.

Les places vacants en les diferents famílies són les següents:

CFGM Gestió administrativa

 • Primer curs matí:  33 vacants. NOU CICLE!!
 • Primer curs tarda: 4 vacants.
 • Segon curs tarda: 9 vacants.

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 • Primer curs: 0 vacants.
 • Segon curs: 9 vacants.

CFGS Administració i finances

 • Primer curs: 0 vacant.
 • Segon curs: 6 vacants.

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats

 • Primer curs: 17 vacants.
 • Segon curs: 4 vacants.

CFGS Automatització i robòtica industrial.

 • Primer curs: 7 vacants.
 • Segon curs: 11 vacants.

CFGS Electromedicina clínica.

 • Primer curs: 0 vacants.
 • Segon curs: 6 vacants.

CFGS Educació i control ambiental.

 • Primer curs: 0 vacant.
 • Segons cursos: 27 vacants.

També queden algunes places vacants en els diferenst PFIs.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Sol·licitud de preinscripció.
 • Fotocòpia DNI/NIE/Passaport de la persona interessada.
 • Original i fotocòpia del certificat oficial dels estudis d’accés amb la qualificació final obtinguda.
 • i escau, resguard de la sol.licitud de preinscripció realitzada al mes de maig.

A més, si l’alumne/a és menor d’edat:

 • Fotocòpia DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor/tutora.
 • Fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement.